Make your own free website on Tripod.com

              Дионисије Миковић

m
m
+

*****************************************************************

Чаробну Боку сањам;

ђе крај огњишта бједна матерњом сузом рошен,

Дјетињства мину сан ….

Хтио бих …..

С јутарњим звоном дух мој да с’ узноси

Мог народа јаде Богу да излије

Сузе лире моје лахор да разноси

С’ миомиром смиља горах Паштровскије! 

Нико С. Љубиша

*****************************************************************